Bull's Day Out
bullen rashonden penningen

RashondenpenningenWij kunnen voor u leveren Franse en Engelse rashonden penningen, inclusief met vier regels tekst.
Bij 2 regels tekst wordt de eerste regel zonder meerkosten vergroot in de lettertype Romaans gegraveerd.
De kosten, incl graveerwerk en verzend kosten zijn 13 euro per penning.
De opbrengst van deze penningen komen ten goede van Ons Bullenhuis en S.O.S Bullendienst.  

Voor meer informatie kunt u mailen naar.bullsdayout@gmail.com